За вашия дом

Жокер от ИНТЕРПРИМА: при застраховката на движимо имущество за рисковете ``кражба чрез взлом`` и ``грабеж`` не е необходимо да имате договор за сигнално-охранителна техника (СОТ).

Какво можете да застраховате? Практически всичко: Движимо и недвижимо имущество, както и басейни, сауни, джакузита и фонтани… през дрехи, спортни уреди, книги, музикални инструменти, ценни предмети, произведения на изкуството, мобилно оборудване, камери… та чак до чуждо имущество, което е оставено на Ваша отговорност; загуба на доходи от наем и злоумишлени действия от наематели.
Застрахова се и отговорността ви за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица с възможност за наемане на хотел или алтернативно жилище в случай на щета.

За търговски обекти

С нас е лесно, защото Вие избирате: и вида на застрахованите имущества, и рисковете, които искате да покриете. Вие определяте застрахователните суми, срока на застраховката и начина на плащане.

Хотели

С минимална премия и една единствена полица комбинираната застраховка ``Хотели`` напълно покривате всички възможни рискове, съпътстващи хотелиерския бизнес.

Осигурени са следните застрахователни покрития: всички материални щети на сградата, обзавеждането и оборудването; отговорност на хотелиера за нанесени щети на трети лица (включително посетители, гости и клиенти на хотела); отговорност на работодателя (хотелиера) за персонала; злополука с гости на хотела.

Мениджмънт на Имота

Тя е предназначена специално за фирми, управляващи недвижими имоти, но ИНТЕРПРИМА може да застрахова и клиенти на фирмите за управление на имоти. Могат да бъдат застраховани и недвижимо имущество, подлежащо на мениджмънт, и отговорността към гости, посетители и клиенти. Това се прави с предварително договорен обхват на покритие, съобразен с особеностите на имотите, подлежащи на мениджмънт (например отговорност на лицата, собственици на имоти).
ИНТЕРПРИМА предлага преференциални цени и бонуси при постигане на различни нива за годишна премия, като премията е за сметка на собствениците на застрахованите жилища и често се калкулира към месечните такси за „общ мениджмънт на имота“ (property management).

Производство

Много практична възможност да се минимизират разходите и да се оптимизират приходите на различни производители. ИНТЕРПРИМА допълва застрахователната Ви защита с включен риск от прекъсване на производството. В случай на застрахователно събитие, при което е нарушена или прекратена дейността ви, ще ви бъде изплатена сумата на загубите, произтичащи от това.

Ресторанти

Покрива целия набор от рискове, които съпътстват ресторантския Ви бизнес - независимо дали сте малко бистро или 5-звездно гурме. Застрахователният ви договор може да включва застраховка за сгради, обзавеждане и оборудване; разваляне на продукти; прекъсване на дейността; отговорност на продукта; отговорност на ресторантьора.

Форма за контакт

Правила за организацията по разглеждане на жалби на ползватели на застрахователни услуги
Обадете ни се!