Медицинска Застраховка

Медицинска помощ е специализиран продукт, който осигурява всякакъв вид спешна медицинска и друга помощ, без да е необходимо да заплащате за това. Оптималният вариант, който ИНТЕРПРИМА препоръчва, е 24 часа асистанс телефон за цял свят, на който отговарят на Вашия език. Застраховката покрива и спасителни разходи, където и да сте - планина, море, джунгла, пустиня… Вие решавате дали да включите и покриване на разходи като загуба на багаж; телефонни разговори; загуба на документи; удължаване на престоя; преждевременно спешно завръщане; правна помощ; обща гражданска отговорност.

Зелена Карта

При пътуване в чужбина с автомобил е задължително да носите сертификат ``Зелена карта``, издаден към Вашата застраховка „Гражданска отговорност“. Застраховката покрива гражданската ви отговорност като водач или собственик на МПС за вреди, причинени на трети лица, и Ви освобождава от отговорността да сключвате отделна полица за всяка от държавите, през които пътувате.

Жокер от ИНТЕРПРИМА: Съветваме Ви, ако вече имате застраховка ``Автокаско`` за България, при сключване на застраховка „Гражданска отговорност - Зелена карта`` да изберете същата застрахователна компания, което Ви дава право на бонус с безплатно ``Автокаско``, валидно за чужбина.
Преди да отпътувате, проверете дали сертификатът ви ``Зелена карта`` е валиден за държавите през които ще пътувате.

Работещи в чужбина

Подходяща е и за постоянно, и за временно работещи в чужбина. ИНТЕРПРИМА осигурява избор на специални опции според специфичните рискове на професията Ви, рискове, свързани с вида професия и вътрешнополитическата обстановка в държавата.

Ще спестите доста пари, ако сключите застраховката в България, а не в чужбина.

Студенти

Моделирана е специално и осигурява помощ при пътуване. Сключва се за 12 месеца, но се плаща само периодът обучението в чужбина.

С ИНТЕРПРИМА спестявате до 40% от цената на застраховката.

Често пътуващи

Осигурява помощ при пътуване – 24/7.
ИНТЕРПРИМА Ви издава и специална магнитна карта, доста по-удобна от разнасяне на полици цяла година.
Застраховките са валидни 1 година, но заплащате само времето на реалния си престой зад граница.

Планинска застраховка - България

Разработена е в координация с Българския туристически съюз. Покрива разноски към Планинската контролно-спасителна служба и за спешна медицинска помощ.

Жокер от ИНТЕРПРИМА: Застраховката за ски сезона (3 месеца) струва 20 лв.

Форма за контакт

Правила за организацията по разглеждане на жалби на ползватели на застрахователни услуги
Обадете ни се!